Vstup na stránky je povolen pouze starším 18 let

Provozovatel (viz:Vop) ,vyzývá návštěvníky webu ,aby nahlásili případný protizákonný obsah. Zejména pokud by se domnívali ,že by mohlo jít o skrytou nabídku prostituce. Vstupujete na stránky se sexuálním obsahem. Kliknutím na "vstoupit" souhlasíte !!

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: VOP)

 

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: VOP)

Firma: Loyd Casting Production CZ s.r.o ičo: 27537455 dič.CZ27537455 sídlo : Pod Vinicí 2843 , Pardubice Obchoduje na na internetových adresách www.CeskeHolky.cz www.iPrivaty.cz www.NaPrivat.info www.E- Privaty.cz www.69seznamka.cz www.Agama- Sex.cz www.SexPrivatek.cz www.Mapa-Sex.cz www.EroticPrivaty.cz www.Sex-No1.cz www.Sex-Info.cz www.lehkyholky.cz www.dobry-privat.cz (dále jen webové stránky)

Základní ustanovení Dodavatelem inzerce pro zákazníka je Prodávající. VOP vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků/inzerentů (dále jen Kupující). Těmi mohou být fyzické osoby – nepodnikající, fyzické osoby podnikající a právnické osoby. Jakýkoliv inzerent/Zákazník - fyzická osoba - musí být starší 18-ti let věku. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. VOP Prodávajícího upravují v souladu s aktuálním zněním Občanského zákoníku (dále jen: OZ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě nabídky Prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen: webová stránka). Znění VOP vždy platí v aktuální verzi v době uzavření smluvního vztahu. VOP může prodávající měnit a doplňovat . Uživatelský učet Inzerát vznikne na základě registrace a zaplacení sjednané finanční částky stanovené aktuálním ceníkem Prodávajícího na jeho účet vedený u Fio banka a.s. 2800197170/2010 Kupující může přistupovat do svého vlastního uživatelského rozhraní. Kupující může ve svém webovém rozhraní i tzv editovat (měnit text, fotografie i údaje). Kupujíci si je vědom ,že inzerát musí poté ale Prodávající znovu schválit. Schválení nově editovaného inzerátu bude provedeno Prodávajícím bez zbytečného odkladu.

Osobní údaje uvedené Kupujícím při objednávání inzerce jsou Prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Kupující odpovídá za uživatelský účet ve smyslu nezneužití třetí osobou. Externí internetové odkazy nejsou povoleny v takzvané tvrdé textové podobě jako odkaz.

Kupující odpovídá bez výhrad za obsah svého inzerátu. Inzerující se zavazuje ,že fotografie ,které do inzerátu vloží, jsou jeho výlučným vlastnictvím.

Prodávající může zrušit uživatelský účet Kupujícího, a to zejména v případě, kdy by inzerce kupujícího porušovala VOP, anebo zákony České republiky. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet a webové stránky nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu Webových stránek Prodávajícího. Kupujícímu v takovém případě nenáleží žádná finanční kompenzace ze strany Prodávajícího, ledaže by nedostupnost webových stránek trvala déle, než obvyklou dobu nezbytnou k jejich údržbě .

Pokud se registruje podnik (privát) na webovém rozhraní a bude prezentovat více fyzických osob na svém profilu, musí mít písemné souhlasy ke zpracování osobních údajů od všech prezentovaných fyzických osob a zodpovídá za uvedené osobní údaje, které na weby Prodávajícího vložil, Prodávající je pouze zpracovává.

Kupující dává akceptací těchto VOP Prodávajícímu výslovný souhlas k využití jeho e-mailové adresy pro zasílání obchodních sdělení týkající se vlastních služeb Prodávajícího.

Uzavření Obchodu

1. Uzavření smluvního vztahu vzniká ve chvíli, kdy Kupující akceptuje VOP a zaplatí na účet Prodávajícího vedený u Fio banka a.s. 2800197170/2010 finanční částku za inzerci zveřejněnou v ceníku na webové stránce Prodávajícího, a to prostřednictvím platební brány nebo zaplacením (připsáním) částky na bankovní účet Prodávajícího. 2. Ceny inzerceProdávajícího na webových stránkách jsou kompletní . 3. Pro objednání inzerce Kupujícím dojde k uzavření obchodu intuitivně nebo tento může bezplatně požádat o pomoc na telefonní lince +420 721 63 63 64

Výše uváděná telefonní čísla neslouží k objednání jiné služby!!!

4. Za veškeré informace v inzerátu nese odpovědnost Kupující. Prodávající si vyhrazuje právo zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat Kupujícím.

5. Podmínkou platnosti objednávky je seznámení se s těmito VOP na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito VOP seznámil.

6. Prodávající bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující zaplatí sjednanou finanční částku a Prodávající finanční částku obdrží, tuto skutečnost potvrdí Kupujícímu tím, že inzerát zveřejní .

Platební podmínky

Lze sjednat následujícími způsoby:

1. Obchod akceptuje Kupující převodem na bankovní účet Prodávajícího 2800197170 / 2010, vedený u Fio banka a.s, jako Variabilní symbol uvede kupující telefonní číslo ,které má uvedené v inzerátu.

Daňový doklad-fakturu o zaplacení vystaví Prodávající, Kupujícímu v okamžiku připsání úhrady za inzerci na e-mail, jestliže je e-mail Kupujícího tzv platný.

Odstoupení od již zaplacené inzerce a reklamace (dále jen Odstoupení)

1. Odstoupení od již zaplacené inzerce a reklamace se řídí dle platných právních předpisů a zákonů České republiky, příčemž odstoupení od smlouvy lze Kupujícímj provést do 14 dnů od zaplacení inzerce Kupujícím bez udání důvodu. 2. Odstoupení Kupující zašle na adresu Prodávajícího písemně formou dopisu- viz adresa výše . 3. V případě odstoupení si Prodejce s Kupujícím vrátí poskytnuté plnění dle níže uvedených podmínek. 4. V případě Odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající finanční prostředky od Kupujícího do patnácti dnů od Odstoupení, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn po Odstoupení započítat oproti poskytnutému plnění cenu za čerpání inzerce za dobu do odstoupení .Takové odstoupení oproti poskytnutému plnění si Kupující dopočítá sám v den kdy nám bude dopis odesílat a připočte dobu nezbytnou pro příjem dopisu Prodávajícím. 5.

Další práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího

Kupující je oprávněn čerpat službu až okamžikem zaplacením celé ceny za inzerci.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem v Pardubicích.

Prodávající si vyhrazuje právo své weby (stránky) dočasně odstavi na dobu nezbytně nutnou i v průběhu již zaplacené inzerce za učelem optimalizace inzertního prostředí .Tedy zejména kvůli hackerským útokům,výpadkům internetové sítě ,stabilitě IT a Serveru, na kterém jsou jinak weby Prodávajícího fyzicky přítomné.

Jestliže je inzerát Kupujícího vidět pro veřejnost ,ale nefunguje například služba fitrace, automat posouvání inzerce po pozicích v pravidelných intervalech, nebo je tzv pomalé načítání webů a podobně , považuje se ,že služba Prodávajícího běží v plném rozsahu, přičemž Prodávající se zavazuje chybu opravit bez zbytečného prodlení. V takovém případě nevzniká Kupujícímu žádné právo na finanční plnění (kompenzaci) ze strany Prodávajícího.

Ochrana osobních údajů

1. Kupující souhlasí v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů (GDPR) se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Tyto osobní údaje Kupujícího není Prodávající oprávněn dále nikde zveřejňovat kromě zákonných výjimek. 2. Kupující souhlasí s rozšiřováním jeho inzerce formou internetové prezentace .Kupující nese plnou odpovědnost za oprávněnost s rozšiřováním poskytnutých fotografií, k jejich zveřejnění formou jak placené,tak i neplacené inzerce. Kupující přebírá veškerou odpovědnost za případné porušení zákona v oblasti tzv. autorského práva. Kupující jako objednatel služby placené inzerce nese plnou odpovědnost za zveřejnění podob osob, či jejich částí nebo i sebe jako Kupujícího. 3. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající je oprávněn fotografie i text případně upravit tak, aby nebyla porušena práva třetích osob.Kupující zároveň souhlasí ,že jestliže Prodávající zjistí ,že Kupující používá ke své propagaci nikoli své fotografie ,ale cizí , může mu být ze strany Prodávajícího inzerce bez jakékoliv náhrady a to i finanční , zrušena, a to i bez předešlého upozornění KupujícíhoProdávajícím. 4. Veškeré textové i obrazové materiály na webových stránkách Prodejce jsou chráněny autorským právem. Jakékoliv šíření obsahu webových stránek Prodejce je bez předchozího písemného souhlasu Prodejce výslovně zakázáno. 5. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání obchodních sdělení Kupujícímu. 6. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit jako zpracovatele třetí osobu. 7. Osobní údaje budou zpracovány způsobem a po dobu, která se řídí příslušnými právními předpisy. 8. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho zařízení (počítač ,tablet ,telefon…). 9. Kupující prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil a jejich obsahu zcela a úplně porozuměl.

Závěrečná ustanovení

Pouhým zveřejněním či nezveřejněním inzerátu na webových stránkách Prodávajícího tento nenese odpovědnost za případné škody Kupujícího, ať už jsou jakékoliv, a to včetně ztráty na zisku z podnikání , přerušení podnikání nebo jakékoliv jiné finanční ztráty . Veškeré vztahy se řídí českým právem a Prodávající obchoduje pouze na základě těchto VOP v aktuální verzi.

aktualizováno 1.7.2023

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.


Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies